Zaloguj   

   Strona logowania 
Jeżeli nie można się zalogować użyj przeglądarki Fire Fox
Instrukcja obsługi programu autorstwa Kuratorium Oświaty w Szczecinie dostępna jest Tutaj

 
Login:  
Hasło:  
 
W razie pytań prosimy o kontakt:
Halina Popławska 85 748 48 19 lub Agata Łapińska 85 748 48 21
 

Program stworzony przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku